Menu

Carlsberg kritiserer dækningen i Berlingske Tidende

Berlingske har gentagne gange lagt spalteplads til en meget ensidig dækning af Carlsbergs udmeldinger i forbindelse med frasalget af vores russiske forretning. Kritik er altid velkommen, og man må meget gerne være uenig i de beslutninger, Carlsberg træffer. Det er derimod ikke ok, at man bevidst lukker øjnene for fakta, fordrejer sandheden og undlader at videregive væsentlige pointer, der kan være med til at nuancere debatten.

Vi har det seneste år desværre oplevet, at vores svar til avisen sjældent bliver reflekteret i Berlingskes artikler andet end meget korte udpluk. Senest i avisens artikler bragt den 8. og 9. februar med overskrifter som “Carlsbergs slingrekurs om exit fra Rusland møder hård kritik”, hvor avisen anklager Carlsberg for ikke at have været transparent i sine udmeldinger om Rusland. Vi er nødt til at sige, at fordi alt ikke har været skrevet i Berlingske, er det jo ikke ensbetydende med, at vi ikke har været transparente. Vi vil derfor gerne kaste lys over, hvad Carlsberg har sagt og gjort. 

Internationale brands 

Først og fremmest mener Berlingske ikke, at vi har været transparente omkring, at vi ville fortsætte med at sælge vores internationale brands i Rusland, efter vi besluttede at stoppe produktionen og salget af Carlsberg-øl. På trods af, at dette blev dækket bredt i op mod hundrede medier. Endda af Berlingske selv den 10. marts. Den 7. december skriver Berlingske fuldstændig den samme historie og anklager Carlsberg for at have hemmeligholdt den oplysning og for at gøre det modsatte af, hvad vi tidligere har kommunikeret. Samtidig kalder avisen nu historien en “afsløring”.

Vores beslutning må man selvsagt gerne være imod. Men at påstå, at vi ikke har været transparente om beslutningen er direkte usandt. Og der er en klokkeklar årsag til, at Carlsberg har truffet den beslutning. Hvis de internationale brands ikke er en del af handlen, kan vi ikke sælge forretningen, og så kan vi ikke leve op til vores udmelding om at forlade Rusland. Risikoen ved hele processen er også, at det øjeblik de russiske myndigheder ser, at en forretning bliver tømt for værdi af sin ejer, kan de finde på at nationalisere forretningen. De har et fokus på at holde arbejdskraften på samme niveau. 

Det vil alle tabe på.

Det bliver derimod ikke Carlsberg, der hverken producerer eller sælger øllene efter salget. Vi vil heller ikke modtage nogen som helst form for løbende indtjening på de enkelte brands, der bliver en del af handlen, efter salget er gennemført.

Donationer

For det andet kritiserer Berlingske os for ikke at have været transparente om, at der ikke bliver noget overskud fra den russiske forretning at donere til nødhjælpsorganisationer. Beslutningen om at give en donation blev truffet og meldt ud den 9. marts sidste år inden Carlsberg besluttede sig for at forlade Rusland. Inden da havde vi den 3. marts meldt ud, at vi donerede 75 millioner kroner til nødhjælpsarbejde sammen med Carlsbergfondet og Tuborgfonden – penge som er blevet udbetalt. 

Efter beslutningen om at forlade Rusland blev truffet den 28. marts, sendte vi en fondsbørsmeddelelse ud den 21. april, hvor den russiske forretning blev nedskrevet med 9,5 mia. kr. Beslutningen om at forlade Rusland har derfor gjort et forventet overskud til et meget stort underskud. Derfor stod der også et meget rødt tal ud for Rusland i det årsregnskab vi fremlagde i tirsdags. Når driftsresultatet var trukket fra nedskrivningen, endte tallet på minus 8 mia. kr.

Kan vi i dag se tilbage og ærgre os over, at vi stillede nødhjælpsorganisationer en ekstra donation i udsigt? Ja, selvfølgelig. Men som nogle folk måske husker, udviklede situationen sig dramatisk fra dag til dag tilbage i marts. Da vi traf beslutningen om at donere, har vi selvfølgelig ikke siddet og spekuleret i, om vi kunne undgå at betale de penge. Det ville være et eklatant selvmål og i direkte modstrid med de værdier og principper, som vi driver vores forretning efter og har gjort det i 175 år.

Vi fortalte i øvrigt åbent i Jyllandsposten den 18. august, at der ikke ville blive noget overskud at donere. Altså flere måneder før Berlingske mente, at de “afslørede” det samme. Vi håber denne forfærdelige krig i Ukraine ender hurtigst muligt. I mellemtiden fortsætter vi vores støtte til vores 1300 medarbejdere i Ukraine og den ukrainske befolkning med en lang række tiltag. 

Tilbagekøbsklausul

For det tredje kritiserer Berlingske os for en “slingrekurs”, når vi flere gange åbent har tilkendegivet, at en tilbagekøbs-klausul kan blive en del af forhandlingerne, fordi vi tidligere på et spørgsmål fra Berlingske har svaret, at vi ikke kan finde på at blive i Rusland, som tingene ser ud nu. Det har vi selvsagt meget svært ved at forstå, da der er forskel på, hvordan situationen ser ud nu og om mange år. Carlsberg forlader Rusland. Punktum. Det har vi arbejdet benhårdt på lige siden den 28. marts sidste år, og salgsprocessen er nu så fremskreden, at vi kan sige, at vi forventer en underskrevet aftale med en køber inden sommer.

Når vi vælger at være transparente omkring muligheden for en tilbagekøbsklausul, er det fordi, vi håber, at der kommer en dag, hvor vi kan vende tilbage til Rusland. Men der kommer til at gå mange år. Det tager mindst 10 år, måske endda 20, 30 eller 50 år. Det er ikke det samme som at sige, at vi skal tilbage til Rusland. Men at en fremtidig CEO skal have muligheden for at vurdere, om det en dag om mange år, er det rigtige for Carlsberg, selvfølgelig forudsat, at der er fred i Ukraine, og at der fra den danske og andre regeringer er enighed om, at situationen har ændret sig markant i Rusland.

Langstrakt proces

Endeligt, spekulerer Berlingske i, om vi overhovedet har tænkt os at forlade Rusland, eller om vi bevidst trækker processen i langdrag i håb om, at vi kan blive i Rusland. Det kan vi blankt afvise. Vi forlader Rusland.

Men processen er kompleks, så den tager tid. De russiske aktiviteter har været en integreret del af vores virksomhed, og adskillelsesprocessen har involveret mere end 150 arbejdsspor på tværs af forretningsfunktioner. Det er vigtigt at huske, at denne "omvendte integration" er lige så tidskrævende som en normal integration forbundet med en virksomhedshandel.

Faktisk er det hurtigt at gennemføre den inden for et år i betragtning af, hvor integreret den russiske forretning har været i Carlsberg-systemerne efter mange års ejerskab. Derudover er der tale om en salgsproces, som foregår i et yderst omskifteligt lovgivningsmæssigt klima. Det er også beskrevet meget detaljeret i danske medier. Vi kan i øvrigt konstatere, at andre internationale sammenlignelige selskaber også kæmper med at gennemføre et ansvarligt frasalg af deres aktiver i Rusland.

Vores separationsproces er nu tæt på at nå sin afslutning. Samtidig er købsprocessen som nævnt så fremskreden, at vi nu har identificeret under to håndfulde potentielle købere af den russiske forretning. Og derfor kan vi sige, at vi forventer at have en underskrevet aftale med en køber inden sommer. 

Vi befinder os i helt ekstraordinære tider i Europa og i verden. Når kompleksiteten stiger, bliver fakta endnu vigtigere. Det gælder både for virksomheder, men så sandelig også for medier. Det håber vi, at de dygtige folk i Pilestræde, også vil tage til sig.

Contact

Please address enquiries to:

Head of Group External Communications

Kenni Leth

Tel +45 51 71 43 68 Email [email protected]