Menu
Xixia X2

Xixia X2

Beer type:
Pale Lager
Brand Origin:
China
Xixia X2